Cửu Thiên Kiếm - Chu Hằng (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Cửu Thiên Kiếm - Chu Hằng (full)

Cửu Thiên Kiếm
SS Hà Thần
Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
Người cùng hung cực ác, giết!


Người chèn ép thân hữu ta, giết!


Người cản trở ta thành đạo, giết!


Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

Cửu Thiên Kiếm - Chu Hằng (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Cửu Thiên Kiếm - Chu Hằng (full)

Cửu Thiên Kiếm
SS Hà Thần
Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
Người cùng hung cực ác, giết!


Người chèn ép thân hữu ta, giết!


Người cản trở ta thành đạo, giết!


Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Cửu Thiên Kiếm - Chu Hằng (full)

Advertisement