Ngạo Thế Đan Thần - Trầm Tường (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Ngạo Thế Đan Thần - Trầm Tường (Truyện full)

Nội dung truyện Ngạo Thế Đan Thần của tác giả Tịch Tiểu Tặc - Mỗi ngày Trầm Tường đều chăm học khổ luyện, đến nay sáu năm, nhưng vẫn dừng lại ở Phàm Võ Cảnh tầng ba, con cháu Trầm gia cùng tuổi với hắn, đại đa số đều tiến vào Phàm Võ Cảnh tầng bốn, lợi hại càng là tiến vào tầng năm.
Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn không có linh mạch, cho nên mới không được gia tộc coi trọng, mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường bên trong Trầm gia.

Ngạo Thế Đan Thần - Trầm Tường (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Ngạo Thế Đan Thần - Trầm Tường (Truyện full)

Nội dung truyện Ngạo Thế Đan Thần của tác giả Tịch Tiểu Tặc - Mỗi ngày Trầm Tường đều chăm học khổ luyện, đến nay sáu năm, nhưng vẫn dừng lại ở Phàm Võ Cảnh tầng ba, con cháu Trầm gia cùng tuổi với hắn, đại đa số đều tiến vào Phàm Võ Cảnh tầng bốn, lợi hại càng là tiến vào tầng năm.
Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn không có linh mạch, cho nên mới không được gia tộc coi trọng, mà bây giờ hắn chỉ là một người rất bình thường bên trong Trầm gia.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Ngạo Thế Đan Thần - Trầm Tường (Truyện full)