Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Trương Minh Vũ - Lâm Kiều Hân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Trương Minh Vũ - Lâm Kiều Hân (Truyện full)

Nội dung truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi của tác giả Tử Tô - Nữ giám đốc tuyệt thế: "Trương Minh Vũ, anh làm tôi thất vọng cực độ, còn ai vô dụng hơn anh nữa không?". Tôi bật cười. Tôi vô dụng, nhưng các chị của tôi đều là nhân vật máu mặt.


Thể loại: Đô thị, sảng văn

Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Trương Minh Vũ - Lâm Kiều Hân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Trương Minh Vũ - Lâm Kiều Hân (Truyện full)

Nội dung truyện Sáu người chị gái cực phẩm của tôi của tác giả Tử Tô - Nữ giám đốc tuyệt thế: "Trương Minh Vũ, anh làm tôi thất vọng cực độ, còn ai vô dụng hơn anh nữa không?". Tôi bật cười. Tôi vô dụng, nhưng các chị của tôi đều là nhân vật máu mặt.


Thể loại: Đô thị, sảng văn

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Sáu người chị gái cực phẩm của tôi - Trương Minh Vũ - Lâm Kiều Hân (Truyện full)

Advertisement