Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Phàm

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Phàm

Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Nhị Tiếu
Ta tên Diệp Phàm, có 7 vị sư phụ vô địch!
Đại sư phụ khuynh quôc khuynh thành, thần bí như tiên!
Nhị sư phụ Chí Tôn Võ Minh, võ đạo thông thần!
Tam sư phụ, Y Thánh Qủy Cốc, y thuật cao siêu!
Tứ sư phụ Sát Thần Tu La, sát phạt thiên hạ!
Ngũ sư phụ Long Vương Điện Chủ, quyền đỉnh phong!
Lục sư phụ Chiến Thần Thiên Sách, quét ngang các nước!
Thất sư phụ Bách Hoa Chi Chủ, yêu diễm như bọ cạp!

Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Phàm

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Phàm

Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Nhị Tiếu
Ta tên Diệp Phàm, có 7 vị sư phụ vô địch!
Đại sư phụ khuynh quôc khuynh thành, thần bí như tiên!
Nhị sư phụ Chí Tôn Võ Minh, võ đạo thông thần!
Tam sư phụ, Y Thánh Qủy Cốc, y thuật cao siêu!
Tứ sư phụ Sát Thần Tu La, sát phạt thiên hạ!
Ngũ sư phụ Long Vương Điện Chủ, quyền đỉnh phong!
Lục sư phụ Chiến Thần Thiên Sách, quét ngang các nước!
Thất sư phụ Bách Hoa Chi Chủ, yêu diễm như bọ cạp!

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Phàm

Advertisement