Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Tề Lan (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Tề Lan (full)

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Tề Lan
Tiểu Túc Bảo còn nhỏ đã mất mẹ, sau khi mẹ kế hạm hại bị đánh một trận tàn nhẫn, quỳ gối trong tuyết một ngày một đêm đến hấp hối.


Lúc sắp chết Túc Bảo nghe được thanh âm có người  chỉ dẫn bé gọi điện thoại cho cậu út, sau đó tám người cậu của bé chạy đến.


"Dám ngược đãi con cháu của Tô gia, nhà họ Lâm nên xóa sổ rồi..."

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Tề Lan (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Tề Lan (full)

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Tề Lan
Tiểu Túc Bảo còn nhỏ đã mất mẹ, sau khi mẹ kế hạm hại bị đánh một trận tàn nhẫn, quỳ gối trong tuyết một ngày một đêm đến hấp hối.


Lúc sắp chết Túc Bảo nghe được thanh âm có người  chỉ dẫn bé gọi điện thoại cho cậu út, sau đó tám người cậu của bé chạy đến.


"Dám ngược đãi con cháu của Tô gia, nhà họ Lâm nên xóa sổ rồi..."

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm - Tề Lan (full)

Advertisement