Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị,

Nguồn:

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Y Đạo Truyền Thừa
Cửu Ca
Bị anh em thân thiết hại chết nhưng may mắn linh hồn được sống lại một lần nữa, từ đó hắn có một cuộc đời khác, nhưng mối thù bị người khác hãm hại sao hắn cam lòng.


Nhờ truyền thừa có được khi tái sinh, hắn dùng một thân bản lĩnh để giành lại những gì đã mất.


Người giết hắn phải bị trừng phạt, kẻ phản bội hắn phải bị trăm nghìn đọa đầy.

Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị,

Nguồn:

Trạng thái: Full

Thông tin: Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Y Đạo Truyền Thừa
Cửu Ca
Bị anh em thân thiết hại chết nhưng may mắn linh hồn được sống lại một lần nữa, từ đó hắn có một cuộc đời khác, nhưng mối thù bị người khác hãm hại sao hắn cam lòng.


Nhờ truyền thừa có được khi tái sinh, hắn dùng một thân bản lĩnh để giành lại những gì đã mất.


Người giết hắn phải bị trừng phạt, kẻ phản bội hắn phải bị trăm nghìn đọa đầy.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Advertisement