Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Kim Phi (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hoàn Thành, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Kim Phi (full)

Xuyên không tới vương triều Đại Khang
Du Kỳ
Đột nhiên xuyên không về thời cổ đại, cơm cũng không đủ no?
Cái gì cơ, đàn ông đi đánh trận chết gần hết rồi, quan phủ phát vợ đẹp cho từng người năm sau bắt buộc phải sinh con?
Cái gì, ngoại tộc lại tới xâm lược trung nguyên?...
Đừng lo, chỉ cần học tốt Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ...

Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Kim Phi (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hoàn Thành, Xuyên Không,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Kim Phi (full)

Xuyên không tới vương triều Đại Khang
Du Kỳ
Đột nhiên xuyên không về thời cổ đại, cơm cũng không đủ no?
Cái gì cơ, đàn ông đi đánh trận chết gần hết rồi, quan phủ phát vợ đẹp cho từng người năm sau bắt buộc phải sinh con?
Cái gì, ngoại tộc lại tới xâm lược trung nguyên?...
Đừng lo, chỉ cần học tốt Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ...

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Xuyên không tới vương triều Đại Khang - Kim Phi (full)